Sterkere identitet ga cruise.no et hav av muligheter

Nettside for Stig Andre Berge og responsiv nettside mobil
Cruise.no hadde et ønske om en sterkere identitet for å styrke sin posisjon i cruisemarkedet. Som totalleverandør av cruise i alle prisklasser over hele verden, hadde de et ønske om å skille seg fra konkurrentene og ha et tydelig etterlatt inntrykk.
 

Createurene utviklet:

  • Ny logo og visuell profil
  • Nytt slagord
  • Nye maler
  • Ny nettside 
 

Mange valg er en styrke

Cruisemarkedet er uendelig stort og omfatter cruise til alle verdenshjørner. Det finnes utallige destinasjoner, rederier og prisklasser. Men felles for de alle er at de foregår på vannet. Strategisk og kreativt arbeid med slagordet, ga oss resultatet "Et hav av muligheter".
 
Som reklamebyrå mener vi det er viktig med helhetlig tenking og en tydelig profil, som gjør at kundene gjenkjenner avsender i alle kanaler, og gir kundene en relasjon til produktet. Den oppdaterte logoen og visuelle profilen ga cruise.no en sterkere identitet, noe som gir økt oppmerksomhet og er enklere å kjenne igjen. Samtidig utarbeidet vi nye maler for annonsering, med tydeligere fokus på USP-ene (unic selling points) til cruise.no og den viktigste informasjonen kundene søker.
Den nye nettsiden ble også designet med fokus på de mulighetene cruise.no gir kundene. Noen kunder vet hvilket rederi de vil seile med, mens andre vet hvor de vil – og vi utviklet derfor en megameny med filtreringsfunksjonalitet, hvor valgene du tar automatisk oppdaterer videre valg og dermed hvilke cruise du kan velge mellom. I tillegg er det viktig med bilder på nettsiden, gode artikler om de ulike seilingene, og cruise.no har også en blogg som jevnlig oppdateres med reisebrev fra de ulike seilingene.
 

Reklamebyrå med fleksibilitet

Det finnes i dag flere verktøy som gjør at kundene selv kan utarbeide markedsmateriell. Erfaringsmessig er dette noe våre kunder bruker mye tid og ressurser på, og det vil ofte være mer kostnadseffektivt å la et reklamebyrå ta seg av dette. I samarbeidet med cruise.no har vi utarbeidet noen faste annonse- og brosjyremaler som de kan benytte selv. I tillegg lager vi messemateriell, annonser ved behov, digital markedsføring etc – alt etter hvilke behov og ønsker kunden har. Fordelen ved å la reklamebyrået håndtere mange elementer i markedsføringen er at man får en svært høy kjennskap til kundens målgruppe, ønsker og forventninger, noe som gir lavt tidsforbruk og effektive løsninger.  

 
Kontakt oss
Del denne siden på: