shutterstock_2399364777

Øk synligheten med en grønn nettside

Har du en ”grønn nettside” øker det synligheten hos søkemotorene. Kriteriene er om domenet hostes hos noen som kjøper grønn strøm og om plattformen nettsiden er bygget på laster raskt, slik at det sparer strøm.


Hvorfor er det fokus på «grønne nettsider»?
Samlet står nettet for 2 % av alle klimagassutslipp. Det tilsvarer den globale luftfartsindustrien.

 

Det er tre store grunner til at internett og nettrafikk bidrar til en usunn planet:

  • Årsak 1: Antall brukere på nett vokser, noe som betyr mer energiforbruk, både på servere og på de ulike enhetene.
  • Årsak 2: Den totale størrelsen på nettsteder eksploderer, noe som betyr at det krever mer serverkraft for å behandle alle overførte data.
  • Årsak 3: Ettersom det blir mer praktisk for brukere å få tilgang til internett, bruker folk mer tid på nettet – noe som igjen øker energiforbruket og serverbruken.

 

What’s in it for me?

Alle nettsider Createurene leverer er grønne! Vi hoster hos firmaer som benytter grønn strøm, samt at koder, data og funksjonalitet er kodet for å laste raskt. I tillegg har vi rutiner for komprimering og sletting av uaktuelt innhold. Vi programmerer våre nettsider på en norskutviklet plattform, som scorer langt bedre i tester enn gjennomsnittet i Norge.

I tillegg til at du blir premiert hos søkemotorene, og dermed får et fortrinn foran konkurrentene dine i søk, kan du få sertifikater som du kan legge på din nettside som dokumentasjon på at siden er grønn. Det er et godt signal å sende til eksisterende og potensielle nye kunder.

Og det åpenbare – du er med på fellesdugnaden: SPAR MILJØET!

Ta kontakt med oss