Burmeister økte omsetningen med 60 % i 2019!

jobber%20artikkel%20burmeister
Kombinasjonen av en rekke aktiviteter har resultert i betydelig økt trafikk til nettsidene og langt flere konverteringer.
Burmeister er et selskap som leverer metallprodukter til norsk industri og byggevirksomhet – innenfor så vidt forskjellige kategorier som byggegjerder, gitterrister, strekkmetall, perforerte plater, trådgitter, sikteduk, dreneringsrenner og trapper/gangbaner/leidere.

Konkurransen i markedet er betydelig, med ulike aktører og leverandører innenfor de forskjellige kategoriene. Burmeister valgte Createurene som samarbeidspartner allerede i 2015 – for å øke konkurransekraften og få en tydeligere og bedre posisjon i markedet.
 
Burmeister opplevde en salgsøkning på nesten 30 % allerede i 2016 – når strategi og virkemidler ble satt ut i liv. Hvert år har siden den gang medført betydelig salgsvekst, og resultatene for 2019 viser en markant salgsøkning på hele 60 % i forhold til 2018!


Createurene har levert følgende:

  • Ny nettside
  • Strategi
  • Søkemotoroptimalisering
  • Digital markedsføring (remarketing, Google Ads)
  • Strategiske utsendelser av nyhetsbrev
  • Analyse og måling av alle aktiviteter
Hovedsatsingen har vært utsendelse av nyhetsbrev, optimalisering av nettside og Google Ads. Denne kombinasjonen har resultert i stadig økende trafikk til nettsidene, og enda flere henvendelser og konverteringer.
 

Måling og analyse er viktig for å sikre at man er på rett kurs

Med tydelige og optimaliserte landingssider for hver produktkategori, hadde vi målrettede steder å sende de ulike målgruppene, med strategisk plasserte konverteringspunkter og tydelige oppfordringer om å sende forespørsler.
 
Vi analyserer og måler effekten av alle aktiviteter – hvor kundene kommer fra og hvilke aktiviteter som gir hvilke konverteringer – enten det er snakk om nyhetsbrev eller øvrig digital markedsføring. Dette arbeidet sikrer at vi stadig forbedrer og optimaliserer aktivitetene og markedsføringen vår, som også fantastiske resultater er en bekreftelse på.

Lær mer om resultatorientert digital markedsføring
Kontakt oss
Del denne siden på: