Ekstern markedsavdeling

– få et tverrfaglig team tilgjengelig

Ekstern markedsavdeling

– få et tverrfaglig team tilgjengelig

-10%

på våre standard timepriser. Når du benytter Createurene som ekstern markedsavdeling får du betydelig rabatt og mer igjen for pengene!

100%

dedikerte "medarbeidere" i din eksterne markedsavdeling! Createurene tilbyr høy servicegrad, samt tverrfaglig og bred kompetanse.
Ekstern markedsavdeling er utviklet for å dekke behovet for rask tilgang til et tverrfaglig team med kompetente hoder som hjelper deg å nå dine markedsmål raskere, rimeligere og mer effektivt. Dette skaper høyere måloppnåelse, er mer fleksibelt og gir deg raskt et konkurransefortrinn med minimal risiko.
 
Uansett om behovet er en assistent eller et helt team av kompetanse, skreddersyr og optimaliserer vi det til dine behov. Createurene har gode digitale verktøy for analyse og innsikt uavhengig av bransje. Derfor kan vi gi kvalifiserte råd basert på tallmateriale spesifikt for din bransje om hva som er realistisk og lønnsomt i forhold til virkemidler og ressursbruk. Alt er skalerbart og kan endres etterhvert som man erfarer.

4 gode grunner til å velge ekstern markedsavdeling
 • Digital ekspertise og bred markedskompetanse
 • Målbare og bedre økonomiske resultater i alle kanaler
 • Mindre risiko (feilansettelser, uforutsette kostnader, m.m.)
 • Effektiv utnyttelse av budsjett 
karianne-createurene-2016

Det kan være god lønnsomhet i å outsource markedsarbeidet til et tverrfaglig miljø med høy kompetanse.

KARI ANNE OLSEN
+47 905 43 434 // karianne@creat.no

Gruppeteam
Det er god lønnsomhet og liten risiko i å outsource markedsarbeidet til et tverrfaglig miljø fremfor å ansette én person.
Createurene har god erfaring med å overta hele eller deler av markedsarbeidet for ulike type bedrifter. Fokuset ligger på resultatmål uavhengig om man jobber B2C eller B2B. Vi har gode forutsetninger for å hjelpe deg å nå dine mål, i forhold til å ansette én person med kompetanse innen færre fagområder.
 

Hvilken type bedrifter passer ekstern markedsavdeling for?

Uansett om man er definert som SMB eller et større selskap kan tjenesten passe. Vi har erfaring fra små selskaper uten ressurser til en egen avdeling, til store landsdekkende kjeder hvor vi gjør hele, eller deler av markedsarbeidet. Vår eksterne markedsavdeling tilbyr deg et tverrfaglig miljø med tidsriktig kompetanse innen mange fagfelt. 
«Ekstern markedsavdeling er den tjenesten som øker mest hos Createurene»
Rino Larsen, daglig leder

Ansette eller outsource – hva lønner seg?

Å ansette er dyrt og risikabelt. Fremover vil vi oppleve at flere inngår avtaler med team eller personer med spiss- og breddekompetanse - fremfor det å eie kompetanse gjennom å ansette.
Dette er en økende trend som vil se spre seg de neste 5 årene i flere bransjer, ifølge Solaima Gouranhi - dansk foredragsholder, bedriftsutvikler og en av Europas største ledertalenter. Hun er kjent for sine presise spådommer for europeisk utvikling. Solaima Gouranhi
 

A til F, eller A til Å?

Createurenes eksterne markedsavdeling kan utføre hele, eller deler av markedsavdelingens oppgaver. For noen av våre kunder forsterker vi deres avdeling med ressurser og kompetanse, der vi hos andre jobber som en komplett markedsavdeling. Denne fleksibiliteten skaper trygghet, sterkere resultater og er en god økonomisk løsning.
 

Økonomisk eksempel – ansette, eller ekstern markedsavdeling?

Ved en ansettelse vil det i mange tilfeller være vanskelig å finne noen med bred nok kompetanse til å løse alle oppgavene. Digital markedsføring er sammensatt og komplisert. Derfor må man vanligvis regne med å kjøpe timer fra fagpersoner med spesialkompetanse i tillegg til ansettelse.
Beløpene under er kun et anslag.

Å ansette vil koste minimum kr 500 000 – 600 000,- per år inkludert alle kostnader.
Man må også regne med kjøp av timer fra ekstern ekspertise ca. kr 100 000 – 200 000,- per år

Createurenes eksterne markedsavdeling koster fra 8 000,- per måned
 

Bedre priser

Som kunde med avtale om ekstern markedsavdeling får du bedre timepriser og vilkår.
 

Hvordan få et konkurransefortrinn?

Ved hjelp av ny teknologi og fleksible ressurser vil vi kunne være på de forskjellige plattformene, i de aktuelle kanalene, med det rette budskapet – til riktig tid. Kunnskap er ferskvare, og det er dyrt og tidkrevende å holde seg oppdatert på alle nødvendige fagfelt. Med ekstern markedsavdeling ligger tidsbruk og kostnader for dette hos Createurene – og ikke hos deg.
 

Hvordan nå målene?

Sammen definerer vi hvilke oppgaver du trenger hjelp til og setter ønskede mål. I tillegg utvikler vi rapporteringsrutiner slik at du til enhver tid har innsikt i mål, resultater og økonomi. Med lang erfaring innen resultatbasert markedsføring vet vi hvor viktig det er å jobbe strategisk, målrettet og analytisk. Vi vet også at det er viktig for deg og fortstå hvordan man måler resultater slik at de kan rapporteres videre. Vi jobber helt transparent og lærer deg å lese analyser slik at du ser hvilke resultater vi skaper.
 

Hva kan en avtale om ekstern markedsavdeling inneholde?

Her er eksempler på arbeidsmetodikk og mulig innhold i en avtale:
 • Definere ståsted/nåsituasjon – og sette mål sammen.
 • Definere oppgaver, planlegge årshjul, m.m.
 • Finne virkemidler og kanaler, samhandlinger, SEO, m.m.
 • Rapporteringsrutiner, analyser, bruk av Google analytics, m.m.
ekstern-markedsavdeling-createurene_ny

Hvilke tjenester er viktig for at du skal lykkes?

Søkemotoroptimalisering
Søkemotormarkedsføring
Sosiale medier
Digital markedsføring
Design
Tekstskriving for web 
 

En trygg avtale skaper godt samarbeid

Createurene garanterer for taushetsplikt og eksklusivitet i forhold til konkurrerende bedrifter, samt full tilgang og eiendomsrett til produsert materiale.


Ekstern markedsavdeling medfører mindre risiko:

 • Alltid rett kompetanse tilgjengelig
 • Oppdatert kunnskap på flere fagfelt
 • Bedriften er mindre sårbar for sykdom og fravær
 • Delegering av oppgaver betyr mindre ansvar og tidspress
 • Enklere å stille krav og melde fra om man ikke er fornøyd

La oss lage noe bra sammen!

Dette sier kundene våre om oss:

«I Createurene har vi det ekstra kreative hodet vi ellers ikke har i staben. De kjenner produktene godt, stiller opp raskt og har kreative løsninger.»
_____________

Ellen Heieren Schumann, Markedsansvarlig
Asak Miljøstein

Noen av våre jobber