ROAF

Kommunikasjon og markedsføring

ROAF, Romerike Avfallsforedling IKS, er et interkommunalt avfallsselskap som betjener syv kommuner i Norge. De fokuserer på innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall, og driver blant annet et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg. Med over 200.000 innbyggere og syv gjenvinningsstasjoner, forvalter de ressursene i avfallet for å støtte en sirkulær tankegang og miljøhensyn.

Kampanjer

Createurene har produsert og gjennomført flere kampanjer for ROAF gjennom årende, blant annet batterikampanje, miljøbilkampanje, hageavfallskampanje, kompostkampanje, juleavfallskampanje og mer. Vår kreative tilnærming har bidratt til å fremme bevissthet og engasjement rundt ulike aspekter av avfallshåndtering.

Web og sosiale medier

ROAFs nettsider og sosiale medieplattformer har vi løpende oppdatert for å dele viktig informasjon og oppmuntre til en mer bærekraftig livsstil blant annet. Vårt fokus har vært å levere relevant og engasjerende innhold, som for eksempel aktuelle nyheter om avfallshåndtering, pågående kampanjer, veiledning om korrekt kildesortering, samt interessante fun facts. 

ROAFiD

Vi i Createurene har vært en sentral del av utviklingen av ROAFiD-appen, en digital innbyggerbevis-app knyttet til eiendom via BankID. Vi skapte det visuelle uttrykket, skrev tekst og tok bilder, laget informasjonssider på ROAFs nettside og sosiale medier, samt var med på å utvikle mobilappen. For å øke bevisstheten rundt ROAFiD gjennomførte vi markedsføring i både trykte og digitale medier. Appen inkluderer praktiske funksjoner som innbyggerbevis i form av en QR-kode, klippekortløsningsoversikt, hentekalenderoppsett for adresser, samt delingsmuligheter med familiemedlemmer og leietagere.

Filmer

Vi har produsert flere forskjellige filmer, filmsnutter og animasjoner for ROAF, der vi har bidratt til å formidle viktige budskap på en engasjerende måte. Blant annet om ESAR (ettersorteringsanlegget til ROAF), Poselotteriet og glattkjøringskurs for våre sjåfører. Vi har også produsert filmer for ulike kampanjer som blant annet juleavfallskampanjen, ROAFiD og batterikampanjen. I forbindelse med ROAFs sponsorsamarbeid med fotballaget LSK produserte vi morsomme og informative filmsnutter med LSK-spillerene og kildesortering. Alle filmene lages i ulike formater tilpasset nettsiden og sosiale medier.

Bildekor

Gjennom årene har vi hatt gleden av å dekorere flere av ROAFs renovasjonsbiler. På bildet kan man se den nye sugebilen til ROAF, der inntaket er plassert midt på toppen av bilen. Illustrasjonen gir en klar visualisering av hvordan avfallet som suges opp, faller ned i bilen, og viser eksempler på hvilke elementer som kan kastes i restavfallet. ROAFs visuelle profil og strategiske retningslinjer gjenspeiles i hvert dekorasjonsprosjekt.

Rapporter

I flere år har vi produsert forskjellige rapporter og dokumenter for ROAF, som blant annet års- og miljørapporter. Vårt dedikerte team har arbeidet grundig for å sikre nøyaktighet og klarhet i presentasjonen av ROAFs prestasjoner og miljøinnsats. Vi har bestrebet oss på å levere informasjonsrike og visuelt tiltalende dokumenter som støtter ROAFs kommunikasjonsmål og visuelle profil.

ROAF posten

Vi har også hatt gleden av å være ansvarlige for utformingen av ROAF posten, en kundeavis som gir informasjon om ROAFs tjenester. Denne årlige utgivelsen er distribuert til alle innbyggere på Nedre Romerike og inneholder nyttige råd og tips for å ta miljøvennlige valg i hverdagen. ROAF posten har som mål å både informere og inspirere, og ønsker å gjøre det enkelt for leserne å ta initiativ som er bra for miljøet. Vårt engasjement for å formidle relevant og inspirerende innhold gjenspeiles i hver utgave av ROAF posten.

Poselotteri

I 2021 lanserte ROAF Poselotteriet, et initiativ som skulle være en effektiv måte å motivere innbyggere i ROAFs kommuner til å delta i riktig kildesortering. Vi har blant annet laget gavekort, filmer, annonser, landingssider og innlegg på sosiale medier for å informere innbyggerene om Poselotteriet. Deltakerne har sjansen til å vinne premier ved å ta et bilde av den grønne posen med matavfall, sende det til poselotteriet@roaf.no og deretter kaste posen som vanlig. Siden lanseringen har andelen korrekt sortert matavfall økt, og vi er stolte av å være ROAFs støttespiller og være med på å skape positiv endring gjennom innovative og engasjerende initiativer som Poselotteriet.

Ellen Onsrud

Har ditt firma behov for å fornye sin visuelle identitet, ta kontakt for en prat!

ELLEN ONSRUD
+47 976 72 248 // ellen@creat.no

Del denne siden på: