Hybridbyrå

– en kombinasjon av reklamebyrå og digitalbyrå

Hybridbyrå

– en kombinasjon av reklamebyrå og digitalbyrå

Ekstern markedsavdeling
Markedsføring i sosiale medier
Kommunikasjons/grafisk design
Createurene er et hybridbyrå som har kompetansen til et tradisjonelt reklamebyrå, og den digitale ekspertisen til å utnytte den. Vi er totalleverandør av målrettede løsninger – fra strategi og kommunikasjon til digitale tjenester og verktøy.

Kunnskap om digital markedsføring er avgjørende for de fleste selskap i dag, men alle digitale kanaler skal fylles med et engasjerene og meningsfylt innhold. Kombinasjonen av digital kompetanse og kommunikasjonskompetanse gir gode resultater. Fagpersoner som utfyller hverandre og kjenner de forskjellige kanalene godt gir god dynamikk og tilfører konkurransekraft.
 

Hvilke fordeler gir et hybridbyrå deg?

  • Bedre samhandling mellom kanalene.
  • Du slipper å forholde deg til ulike leverandører.
  • Helhetlig kommunikasjon.
  • Resultatmålinger, analyser og statistikk – som gir god innsikt og viser effekten av de ulike aktivitetene i alle digitale kanaler.
  • Du får et dedikert, engasjert og kompetent team som har mye innsikt i din målgruppe.
Createurene er et multibyrå
Fordelene ved å jobbe med et hybridbyrå er raskere læring gjennom innsikt i kundeadferd.

Alle markedsføringsaktiviter styrt gjennom én samarbeidspartner!


Som hybridbyrå spenner vår kompetanse over alle de produkter og tjenester som kreves for at du skal nå dine mål. Med digital målrettet markedsføring øker vi antall interessenter – og med reklamekompetanse utformer vi attraktivt innhold for målgruppene. Analyse og innsikt i digitale kanaler gjør det enklere å justere og optimalisere kampanjer i forhold til målene. Erfaringene med bred mediemix for mange ulike virksomheter har gitt oss forutsetninger for å være gode rådgivere. Vi utvikler kommunikasjonsløsninger for organisasjoner og kommunale, statlige og private selskaper.
 

Grundig og kvalifisert markedsarbeid i alle ledd.


Vår måte å jobbe på er fortrinnsvis med utgangspunkt i en strategi – som en bærebjelke for kommunikasjonsjobben.

Hver aktivitet skal bidra til å bygge merkevaren for å kunne kalles vellykket, uansett om det er salg, informasjon eller opplæring som er tema. Fokuset er hele tiden å hjelpe deg som kunde med å nå dine mål gjennom kommunikasjon – og i økende grad med fokus på samhandling i digitale medier og med målbare resultater.
 
Vi har også et stort nettverk av dyktige fagfolk som vi tilbyr ved behov. Her vil det alltid være Createurene som står ansvarlig for leveransene. Vi har brukt mye tid på å finne, og kvalitetssikre disse leverandørene. Tillit er noe man gjør seg fortjent til, og nettverket vårt er vi både stolte av og trygge på.
Kontakt oss
Rino Larsen Createurene kontakt
RINO LARSEN
Daglig leder / Strategisk rådgiver
+47 906 09 441
rino@creat.no

 
Epost*
Telefon*
Henvendelsen gjelder:
Del denne siden på:
Følg createurene på:
følg oss på facebook
følg oss på g+
følg oss på linkedin
følg oss på twitter

Hold deg oppdatert!

Kontaktinformasjon:
Createurene Kommunikasjon og reklame AS
Adresse: Hvamstubben 17
2013 Skjetten
Norge

Telefon: + 47 64 83 27 00