;Menneskene bak scenen ble den viktigste delen av Lillestrøm Kultursenters merkevarestrategi

Lillestrøm Kultursenter merkevarestrategi
Hva er en kulturopplevelse? Hvem skaper opplevelsen? Er det bare de på scenen, eller er det flere med i det store bildet? I 2006 så Lillestrøm Kultursenter at de hadde behov for en tydelig merkevarestrategi.

Gjennom flere seanser med alle ansatte, styret og ledelse fant vi frem til at en god kulturopplevelse innebærer hele kundereisen. Fra hvordan du opplever å kjøpe billetter, til hvordan du blir mottatt i garderoben, får servering og mange andre viktige detaljer. Med andre ord; de opplevelsene alle ansatte leverer hver dag i møte med publikum – kundene. Kokt ned til holdninger, bedriftskultur, verdier og visjon.


Createurene fikk oppdraget med å lede prosessen og utvikle:

  • Merkevarestrategi
  • Visjon og verdier
  • Ny logo og visuell profil (se modell)
  • Ny webside
  • Design og distribusjon av aviser og reklamemateriell 
 

Du kan bare begynne å glede deg!

Visjonen ble enkel, men er likevel evig aktuell, og noe å strekke seg etter hver dag i møte med kundene; Vi skal gi folk lyst til å komme tilbake!

Visjonen ble grunnsteinen for alle de andre elementene i merkevarestrategien. For å oppfylle visjonen må alt fungere; systemer, mennesker, teknikk, logistikk og artister.
Alt som til sammen skaper kundeopplevelsen. Det er summen av opplevelsene som skaper lyst til å komme tilbake og veien til godt omdømme og gjenkjøp.
 

Vi skal gi folk lyst til å komme tilbake! 

Visjonen er utviklet i felleskap og er godt forankret. Kundeløftet ble utviklet under gruppearbeid med alle ansatte.  At alle ansatte har eierskap og forstår hvordan de kan bidra til å nå visjonen og målene er nøkkelen til å lykkes. Selskapets merkevarestrategi har blitt den viktigste rettesnoren for beslutningene som tas på styrerommet, av ledelse og av ansatte hver dag – og er en viktig del av Lillestrøm Kultursenters suksess.
 
Sammen med et sett verdier som gir de ansatte et rammeverk for beslutninger, gir visjonen et solid fundament for kundeløftet; Du kan bare begynne å glede deg!
 

Artister som gleder seg gjør også en bedre jobb

Lillestrøm Kultursenter har en høy stjerne blant artister i Norge. De får bra tilbakemeldinger fra de mest profilerte artistene, men også fra arrangører, regissører, agenter og næringslivet. De har tatt en sterk posisjon lokalt og i kultur-Norge, og artistene gleder seg til å opptre på en av de mange scenene. Glede smitter, og når publikum trives er ikke veien tilbake til en ny kulturopplevelse lang.

Ta kontakt for en hyggelig prat

Historien om en nedlagt kino som ble forvandlet til en fortryllende fe

Lillestrøm Kultursenter er historien om en nedlagt kino fra 1926, en gjeng unge korpsmusikanter som brant for kultur og trengte øvings- og konsertlokaler – og ikke minst – en historie om enormt mange dugnadstimer.
 
Med ungdommelig overmot gikk de løs på oppgaven med å renovere det gamle ærverdige bygget og åpnet det for publikum på begynnelsen av 90-tallet. Det ble en stor suksess og på begynnelsen av 2000-tallet var kapasiteten sprengt. I 2006 – etter mange års planlegging og organisering – sto de nye påbyggene ferdig og ledelsen så behovet for å profesjonalisere kommunikasjonen og tanken om en helhetlig merkevarestrategi var født.

Opprinnelsen ble utgangspunktet for visuell profil

Da prosessen med å utvikle logo og visuell profil startet ble den gamle salen med røde fløyelsseter og fargene fra det gamle bygget tatt hensyn til i den nye visuelle uttrykket. Byggets innhold, form og uttrykk ble sammen med den nye merkevarestrategien et godt grunnlag for logo og visuell profil.
 
Men hvor kom feen inn i bildet? Kulturopplevelser kan være så mye forskjellig, men vi tok utgangspunkt i feenes evner til å lokke folk. Dette gjøres ved hjelp av sang, omtrent som hypnose, slik at den som hører sang bare å klarer å følge sangen og glemmer hele verden utenfor. Og det er slik vil ønsker at opplevelser på Lillestrøm Kultursenter skal være!
Merkevare
Createurene utvikler logo og visuell profil etter en velprøvet modell hvor grunnlaget for de visuelle elementene blant annet baseres på merkevarestrategien.
 
Les hele historien om Lillestrøm Kultursenter
 
Les hele historien om Lillestrøm Kinotheater
Kontakt oss
Del denne siden på: