ÅRSRAPPORTER

Innholdsproduksjon og design til trykket rapport eller en digital løsning.

Årsrapporter

Innholdsproduksjon og design til trykket rapport eller en digital løsning.

Antall årsrapporter som trykkes har gått betydelig ned de siste årene, men det er fortsatt en del som trykker et redusert antall og bruker den som et utvidet «visittkort» for firmaet. Men til gjengjeld har digitale årsrapporter skutt i været.

En digital løsning er enklere å distribuere, spesielt hvis du vil nå spesifikke målgrupper som ikke er i din umiddelbare nærhet. Den gir også rom for mer utstrakt bildebruk, gjør innholdet søkbart i Google og er enkel å oppdatere. Mens en trykket årsrapport derimot, fungerer veldig godt til langlesning – og kan for eksempel deles ut i kunde- eller leverandørmøter.

 

Trykte årsrapporter

Enkelte bedrifter ønsker fremdeles en årsrapport på papir, som fremhever bedriftens profil og verdier. Den kan fungere som et oppslagsverk, den kan deles med samarbeidspartnere og leverandører, og for mange gir en trykket årsrapport mer verdi, blant annet gjennom å fremme stolthet internt i bedriften. 

Digital Bærekraftsrapport for OneCo

Hva blir ikke mer riktig enn å lage digital bærekraftsrapport! Dette gjorde vi for OneCo. En digital rapport kan lettere deles og tilgjengeliggjøres for flere interessenter, som investorer, ansatte og kunder, og man reduserer trykte dokumenter, noe som kan ha en positiv påvirkning på miljøet. I forbindelse med den digitale rapporten ble det og laget en PDF versjon, for de som ønsket å laste den ned.

Digitale rapporter gir nye interaktive muligheter for å presentere din bedrift

Digitale årsrapporter/rapporter kan inkludere interaktive elementer, som videosnutter og infografikker, noe som gør informasjonen mer interessant og lettere å forstå. Å lage og distribuere en digital årsrapport kan være billigere enn å trykke og sende ut en fysisk årsrapport. Og ikke minst- digitale rapporter er responsive så de fungerer like godt på en PC som en mobil.

Kravene til årsberetning følger både aksjeloven og regnskapsloven. Alle aksjeselskaper er pliktige til å lage en årsrapport. Men hvor mye du gjør ut av det, er opp til deg. Det kan være alt fra en enkel rapport i Word til flotte, konseptuelle publikasjoner – og alt i mellom.

Ønsker du en årsrapport som er gjennomarbeidet, er det viktig å tenke idé og konsept fra starten av. Lag eget innhold til årsrapporten som gjør den til et unikt produkt. Dra ut og møt folk der de er, sammen med en god fotograf. Lag overskrifter som fenger og bruk mellomtitler, ingresser og faktabokser for å bryte opp.  Bruk infografikk for å gjøre vanskelige budskap lettere å forstå for mottakeren.

Mange kommer plutselig på årsrapporten i mars og vil ha den ferdig til neste styremøte i april. Det gir ikke mye rom for gode ideer, reportasjer og spennende grafikk. For et best mulig resultat er det viktig å komme i gang med konsept og produksjonsplan tidlig, gjerne før jul.

cathy-createurene-2016

Kontakt meg, så kan du vi ta en snakk om hvordan din rapport kan utformes!

CATHRIN WIMAN
924 08 477 // cathy@creat.no