En kommunikasjonsstrategi for en grønnere fremtid!

Roaf kommunikasjonstrategi
En god kommunikasjonsstrategi er et viktig verktøy. Se hvordan vi løste utfordringen da Europas mest moderne sorteringsanlegg ble åpnet på Skedsmo.
 
I 2014 åpnet ROAF Europas mest moderne sorteringsanlegg, som sorterer ut matavfall og skiller plast automatisk fra annet restavfall. Et viktig steg på veien mot en mer miljøvennlig fremtid, og bedre utnyttelse av ressurser! Når over 190 000 innbyggere i 8 kommuner skal informeres om nye rutiner, og motiveres til å bidra, er en nøye planlagt kommunikasjonsstrategi et uunnværlig verktøy. Hvordan sikrer man at kommunikasjonen når ut til en så stor og variert målgruppe?

Hvordan skal budskapene utformes? Hvilke kanaler skal benyttes? Og ikke minst, hvordan motivere innbyggerne til å gjøre en god innsats?
 

For å oppnå målene ble det utarbeidet en overordnet kommunikasjonsstrategi med stor bredde i kanaler og virkemidler:

 
  • Utvikling av kommunikasjonsstrategi og kampanjekonsept
  • Materiell for sosiale medier 
  • Digital markedsføring
  • Design av trykt materiell, som boards, brosjyrer og annonser
  • Informasjonsavis som ble distribuert til alle husstander
  • Informasjonsmateriell til både ROAFs og kommunenes hjemmesider
  • Dekor på kjøretøy
  • Reklamefilm
  • Radioreklame

Takk for maten!

Når man har mye på hjertet får man som regel ikke sagt alt på en gang, i hvert fall dersom man ønsker at målgruppen skal få med seg det viktigste budskapet. Det ble derfor besluttet å legge vekt på den største endringen for innbyggerne: matavfall skal nå sorteres i grønne poser. Da blir det mulig å utnytte avfallet som en miljøvennlig ressurs! Kampanjekonseptet, med slagordet «Takk for maten!», skulle både informere og motivere gjennom å gi ros for den gode innsatsen. 
 

ROAF ønsker seg skrell, skrotter og skall

Altså det som blir til overs når man har spist et godt måltid. I tråd med ROAFs fargerike og grafiske visuelle profil ble den grønne posen personifisert og benyttet som en «maskot» for kampanjen. Ordførerne i ROAFs medlemskommuner stilte også opp, blant annet som forsidemotiv på materiell spesialtilpasset til hver kommune. Vi satte sammen en bred kanalmix for kampanjen, med bruk av både digitale og tradisjonelle medier – slik kunne vi sikre at budskapet nådde alle deler av målgruppen. 
 

Fra dårligst til (nest) best i klassen!

Holdningsskapende kommunikasjonsarbeid er aldri avsluttet! ROAF har et kontinuerlig behov for å informere om sine tjenester, i tillegg til et ansvar for å bidra til å skape gode holdninger i befolkningen. Createurenes oppgave har blant annet vært å utarbeide kommunikasjonsstrategier, konsept og design for informasjonskampanjer om kildesortering og riktig behandling av avfall. I løpet av tiden vi jobbet med ROAF gikk de fra å være blant de dårligste i avfallsektoren på kommunikasjon, til å være blant de aller beste.
Kontakt oss
Del denne siden på: